Followers

Blog Archive

Thursday, December 24, 2009

นครต้องห้าม พระราชวังต้องห้าม จีน

travel, tour, tourism, world, travel packages, travel guide, travel tips, travel agency, travel information, world travel guide, world travel ticket, world map

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Forbidden_city_07.jpg/290px-Forbidden_city_07.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังต้องห้าม

นครต้องห้าม พระราชวังต้องห้าม จีน

พระราชวังต้องห้าม (จีน: 紫禁城; พินอิน: Zǐjìn Chéng จื่อจิ้นเฉิง; อังกฤษ: Forbidden City) จากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เมืองต้องห้ามสีม่วง" พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ( 39°54′56″N, 116°23′27″E) เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง (ภาษาจีน: 故宫博物院; พินอิน: Gùgōng Bówùyùan) ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง[1] และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร[2] ล้อมรอบ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963

พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่โดยรอบ เช่น มหาศาลาประชาคม ในอดีต พระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูง ยังต้องขออนุญาต เป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย

แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก ด้วย นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อจะอนุรักษ์สภาพของ อาคารและสวนหย่อมไว้

ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

ชื่อ

พระราชวังต้องห้ามเป็นที่รู้จักในหลากหลายชื่อ ในภาษาจีนนั้น ชาวจีนจะเรียกพระราชวังต้องห้ามว่า กู้กง (จีน: 故宫; พินอิน: Gùgōng) ซึ่งแปลว่า พระราชวังเก่า นอกจากนี้ คำนี้ยังใช้เรียกพระราชวังเก่าตามเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศจีนด้วย

ส่วนคำที่เรารู้จักกันดีว่า "พระราชวังต้องห้าม" นั้น แปลมาจากภาษาจีน จื่อจิ้น เฉิง (จีน: 紫禁城; พินอิน: Zǐjìn Chéng) ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า "เมืองต้องห้ามสีเลือดหมู" ด้วยเหตุที่ว่า ห้ามสามัญชนเข้าไปในบริเวณวังหลวงโดยเด็ดขาด และสีเลือดหมูนั้นเป็นสีอาคารและหลังคาโดยทั่วไป

ประวัติ

สถานที่ที่ตั้งของพระราชวังโบราณนี้แต่เดิมนั้นก็คือพระราชวังหลวงของราชวงศ์หยวนแห่งมองโกล ซึ่งต่อมาเมื่อราชวงศ์หยวนล่มสลายลงแล้วมีราชวงศ์หมิงขึ้นมาแทน จักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์หมิง จักรพรรดิหงอู่ได้ย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปนานกิงและดำริให้รื้อถอนพระราชวังออก ซึ่งต่อมาเมื่อพระราชโอรสของพระองค์ จักรพรรดิหย่งเล่อได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงกลับปักกิ่งดั่งเดิม และทรงสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 1949 ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2187 ได้เกิดจลาจลขึ้นทำให้พระราชวังสมัยราชวงศ์หมิงเสียหายไป และเมื่อราชวงศ์ชิงขึ้นครองอำนาจต่อจากราชวงศ์หมิง ทางราชวงศ์ชิงก็ ได้ก่อสร้างสร้างขึ้นมาใหม่บนฐานสิ่งก่อสร้างเดิม ทำให้พระราชวังกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางอำนาจของจีนอีกครั้งหนึ่งเรื่อยมาจน ถึงการล่มสลายของราชวงศ์ชิง และการเปลี่ยนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ

http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังต้องห้าม

แผนที่ :


รายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง จากการค้นหา :

พระราชวังต้องห้าม - วิกิพีเดีย
พระราชวังต้องห้าม (จีน: 紫禁城; พินอิน: Zǐjìn Chéng จื่อจิ้นเฉิง; ... โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต ...
ชื่อ - ประวัติ - โครงสร้างและสถาปัตยกรรม - อ้างอิง
th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังต้องห้าม

กู้กง - นครต้องห้าม เมืองปักกิ่ง
กู้กง เป็นชื่อของอดีตพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Forbidden City หรือนครต้องห้าม เพราะถึงแม้ว่าเป็นวัง ...
www.wlc2china.com/The_Forbidden_City.html

นครต้องห้าม : Forbidden city มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง
ถัดจากกำแพงยักษ์ของเมืองจีนไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) เป็นที่ตั้งของนครต้องห้ามที่สร้างขึ้นด้วยพระบรมราชโองการของกุบไลข่านจอมจักรพรรดิ ...
www.wonder7th.com › Wonder Build

นครต้องห้าม
นครต้องห้าม. ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนกลางกรุงปักกิ่ง โดยจักรพรรดิกุบไลข่านเป็นผู้สร้างเพื่อใช้ว่าราชการ ...
www.thaigoodview.com/library/studentshow/.../asia2.html

นครต้องห้าม (Forbidden city) - PaLungJit.com
นครต้องห้ามอย่างแท้จริงอยู่ด้านในเริ่มจากทางเข้าที่สำคัญอันที่รู้จักกันดีในนามที่เรียกว่า พระทวารสรวงสวรรค์สันติ ...
board.palungjit.com › ทั่วไป › จักรวาลคู่ขนาน

นครต้องห้าม (Forbidden city) - Dek-D.com > Board
Dek-D.com > Board >นครต้องห้าม (Forbidden city)-ชื่อสถานที่นครต้องห้าม: Forbidden cityสถานที่ตั้ง ประเทศจีนปัจจุบันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ...
dek-d.com/board/view.php?id=1150753

โพสต์ รูป ภาพถ่าย 14/6/09 นครต้องห้าม กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง ฯลฯ ...
20 มิ.ย. 2009 ... ดูรูป ภาพถ่าย 14/6/09 นครต้องห้าม กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง ฯลฯ 北京欢迎您 รูป,รูปทางบ้าน,โพสต์รูป,ภาพถ่าย.
picpost.mthai.com/view_picpost.php?cate_id=37&post...

รอยมังกร นครต้องห้าม และดอกซากุระ - 279.00 - ผู้แต่ง : บรรยง ...
ผู้ แต่ง : บรรยง บุญฤทธิ์ สำนักพิมพ์ : National Geographic สถานะ : พร้อมจัดส่ง สภาพหนังสือ : หนังสือมือสองสภาพเหมือนใหม่ ภาพและรายงานจากอดีต.
www.petch2handbook.com/product-th-156175-1631789-รอยมังกร+นครต้องห้าม+และดอกซากุระ.html

[Travel]ปักกิ่ง..นครต้องห้าม | ~Spread my wings so wide, and fly ...
มาถึงแล้วก็ต้องชักภาพเป็นการทักทายประธานเหมาฯกันสักหน่อย. จากนั้นก็เดินเข้าไปยังนครต้องห้าม กู้กงเป็นพระราชวังของฮ่องเต้ในยุคหมิงและชิง มีประวัติยาวนานร่วม ...
serene.exteen.com/20071011/travel

วิชาการ.คอม - กู้กง-นครต้องห้าม (กู้กง-นครต้องห้าม)
กู้กง เป็นชื่อของอดีตพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Forbidden City หรือนครต้องห้าม เพราะถึงแม้ว่าเป็นวัง ...
www.vcharkarn.com/varticle/235

travel, tour, tourism, world, travel packages, travel guide, travel tips, travel agency, travel information, travel advice, world travel guide, worldwide travel, world travel ticket, world ventures, world map, travel destinations

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...