Followers

Blog Archive

Wednesday, December 8, 2010

Blog Banner for the Holidays

A while ago I started making some houses with Darkroom Door stamps. It turned out to be a mini Christmas Village, exactely what I needed for my Holiday blog banner.
I used my son's favorite sweater (that I felted in the washing machine by accident) to create snow.

Een tijdje geleden ben ik begonnen met Darkroom Door huisjes te maken voor een kerstdorp. Het is een mini dorpje geworden, net genoeg om een kerstbanner te maken voor mijn blog. Mijn zoon's favoriete trui (per ongeluk gevilt in de wasmachine) doet dienst als sneeuw.

Pom-pons and pins were used to make a few snowmen.

Met pomponnetjes en spelden een paar sneeuwmannen gemaakt.

I used Judikins Diamond Glaze to attach pins to the light-posts.
Spelden vastgeplakt op de lantaarnpalen met Judikins Diamond Glaze.

Darkroom Door Photochips make a great background for my village :)

Darkroom Door Photochips waren perfect om als achtergrond te gebruiken voor mijn dorpje.

How I made the lamp-posts (click) and houses (click)
Hoe ik de lantaarnpalen maakte (klik) en de huisjes (klik)

This was the photo I selected. I added lights in Photoshop Elements 7, and asked Louise from Art Journey if I could turn one of her text stamps into a digital brush, to use on the red square.
I also picked a new background color for my blog here
Deze foto is het uiteindelijk geworden. In Photoshop Elements 7 heb ik de lichtjes gemaakt, en Louise van Art Journey gaf me toestemming om 1 van haar tekststempels in een digitale brush te veranderen, om op het rode vlak te gebruiken.
Ook een nieuwe achtergrondkleur voor mijn blog gekozen hier

-Darkroom Door stamps: Home Sweet Home (houses), Montmartre (light-posts)
-Art Journey: words from the Noël set , with Louise's permission turned into a digital brush
-Darkroom Door photochips: Wilderness
-Photoshop Elements 7

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...