Followers

Blog Archive

Monday, July 12, 2010

Inchies for Anneke

An inchie project I made for Anneke's birthday. She sent me a beautiful handmade book, a fabric card (see at the bottom of this post) and more a while ago, so I wanted to create a special birthday "card"
Een inchie projectje, gemaakt voor Anneke's verjaardag. Ze stuurde me onlangs een mooi handgebonden boek, een prachtige stoffen kaart (zie onderaan deze blogpost) en nog meer, dus wou ik een speciale verjaardags"kaart" maken voor haar.

It's a mix of colors and techniques, cardstock, felt, vellum, photos, beads, buttons,...

Het is een bonte mengeling geworden van kleuren en technieken, cardstock, vilt, vellum, foto's, kralen, knopen,...

An inchie-size zig-zag book, with a handwritten message inside.
Een zigzagboekje van 2,5 cm, met een geschreven boodschap binnenin.

All inchies are glued onto a larger black square, and connected by a coton thread.
Alle inchies zijn op een groter zwart kartonnetje geplakt, en met een katoenen draad allemaal met elkaar verbonden.

This is the gorgeous book Anneke sent me.
I expected a much smaller one when she told me she was going to send me one of her handmade books.
You can take a better look at this book on Anneke's blog here: click

Dit prachtige boek kreeg ik van Anneke.
Ik had iets veel kleiners verwacht toen ze zei dat ze me één van haar handgebonden boekjes zou sturen.
Je kan het boek helemaal zien op Anneke's blog hier:
klik

And what about this amazing fabric card. Anneke surprised me with this one when I reached 1,000,000 hits a few months ago. She printed my blogbanner on fabric. I love the fabric flower, and the row of buttons with matching thread.

Anneke stuurde me deze stoffen kaart een paar maanden geleden, om me te feliciteren met de miljoenste hit op mijn blog. Mijn blogbanner had ze afgedrukt op stof. Van een verrassing gesproken! De stoffen bloem en de rij knoopjes met bijpassende draadjes zijn zo mooi!

Thanks Anneke!!!

Check out Anneke's blog here:
Neem zeker een kijkje op Anneke's blog:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...