Followers

Blog Archive

Wednesday, December 23, 2009

พระราชวังโปตาลา เมืองลาสซา ธิเบต

travel, tour, tourism, world, travel packages, travel guide, travel tips, travel agency, travel information, travel advice, world travel guide, worldwide travel, world travel ticket, world ventures, world map, travel destinations

http://www.marketatnation.com/gallery/Admin/Gallery%5C20214.jpg
http://www.marketatnation.com/gallery/ShowGallery.aspx?ID=2021

พระราชวังโปตาลา เมืองลาสซา ธิเบต

พระราชวังโปตาลา (ภาษาทิเบต : การแปลโดยระบบไวลี: Po ta la ; อักษรจีนตัวย่อ: อักษรจีนตัวเต็ม : ) ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร บนที่ราบสูงทิเบต พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 บนที่ตั้งปราสาทในสมัยพระเจ้าสองสันกัมโป ปราสาทถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งหลายคราว จนถึงทะไลลามะองค์ ที่ 5 ใน ค.ศ. 1617 - 82 มีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา

http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังโปตาลา

สิ่งมหัศจรรย์:Potala Palace (พระราชวังโปตาลา) : http://happy ...
พระราชวังโปตาลาซึ่งตั้งอยู่บนความสูง ประมาณ 300 เมตร บนยอดเขาแดง พระราชวังปู้ต้าลาแห่งนี้มีประวัติ อันยาวนานมากว่า 1300 ปี ที่มีความสวยงาม และอลังการมาก ...
happy.teenee.com/xfile/mahadsajan/74.html

พระราชวังโปตาลา - วิกิพีเดีย
1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน ...
th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังโปตาลา

กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซา - วิกิพีเดีย
กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซา คือแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในนครลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. ...
th.wikipedia.org/.../กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซา

พระราชวังโปตาลา เมืองลาซา
พระราชวังโปตาลา เมืองลาซา. ตั้งอยู่ที่ประเทศทิเบตเมืองลาซา บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 11830 ฟุต มีความยาวและกว้างด้านละ 900 ฟุต ...
www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/.../asia5.html

จีนบูรณะพระราชวังโปตาลาเสร็จสมบูรณ์ คมชัดลึก : ต่างประเทศ : ข่าวทั่วไป
25 ส.ค. 2009 ... คมชัดลึก :ปักกิ่ง - ทางการจีนซ่อมแซมวังโปตาลาเสร็จแล้ว หวังใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว คาดจะรองรับผู้มาเยือนได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ ...
www.komchadluek.net/.../จีนบูรณะพระราชวังโปตาลาเสร็จสมบูรณ์.html

BlogGang.com : : bearcondo : พระราชวังโปตาลา [ทัวร์ทิเบต]
ภาพแรกเป็นพระราชวังโปตาลาค่ะ แต่ว่าวันนั้นหมอกลง ไม่มีแดด ภาพเลยมืดไปหน่อย ภาพภูเขาฝั่งตรงข้ามวัง ภาพวังอีกมุม ภาพ(เรียกอะไรหว่า)ที่อยู่ใกล้ๆ วัง ...
www.bloggang.com/viewdiary.php?id=patari...

พระราชวังโปตาลา - Lhasa - จีน - เอเชีย - โลกแห่งภาพถ่าย
พระราชวังโปตาลา - Lhasa - จีน - เอเชีย - โลกแห่งภาพถ่าย. ... พระราชวังโปตาลา - เริ่มสไลด์โชว์ ประเภทอื่น ๆ - Barkhor Square - Drepung Monastery - Lhasa ...
www.twip.org/photos-of-the-world-asia-china-lhasa-potala-palace-th-6805-1.html

ผู้อนุรักษ์วังโปตาลา - china radio international
2 ก.ค. 2007 ... บนภูเขาแดงของเมืองลาสา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีวังโปตาลาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกตั้งเด่นตระหง่าน ...
thai.cri.cn/1/2007/07/02/21@102875.htm

Longdoo » โปตาลา (Potala)
ลาสาเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธมหายานนิกายลามะ อันประสมควมเชื่อพื้นเมืองที่เรียกว่าลัทธิบอน (Bon) โปตาลา ป้อมพระราชวังที่ประทับของดาไลลามะปัจจุบันนี้ ...
ucee.hroyy.com/potala/

วังโปตาลา
24 ก.ย. 2007 ... หัวข้อ : วังโปตาลา. วังโพตาลาตั้งอยู่บนเขาแดนใจกลางของเมืองลาซ่าเมืองเอกเขตปกครองตนเองทิเบต ศาสนาลามะเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาจีน ...
www.tlcthai.com/club/view_topic.php?...

travel, tour, tourism, world, travel packages, travel guide, travel tips, travel agency, travel information, travel advice, world travel guide, worldwide travel, world travel ticket, world ventures, world map, travel destinations

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...