Followers

Blog Archive

Monday, August 17, 2009

เจดีย์ชเวดากอง พม่า

เจดีย์ชเวดากอง : Shwedagon Pagoda < มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง ...
ศ.2028 พระเจ้าธรรมเซดีทรงสร้างศิลาจารึกสามหลังเอาไว้บนบันไดด้านตะวันออกของ เจดีย์ชเวดากอง บอกเล่าประวัติของเจดีย์เป็นภาษามอญ พม่า และบาลี ...
www.wonder7th.com › Wonder Build

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง - วิกิพีเดีย
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ...
th.wikipedia.org/wiki/พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

แบกเป้ไปพม่า..ไปดูมหาเจดีย์ชเวดากอง - HFlight.net จองโรงแรม ...
แบกเป้ไปพม่า..ไปดูมหาเจดีย์ชเวดากอง This thread currently has 6886 views. ... มหาเจดีย์ ชเวดากอง " ทริปนี้เดินทางกันเมือวันที่ 21 - 24 Feb 07 ที่ผ่านมา ...
www.hflight.net/forum/m-1176779117/


http://images.palungjit.com/attachments/2553-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-y3790450-0-jpg
http://images.palungjit.com/f551/มหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พม่า-2553.html

เจดีย์ชเวดากอง พม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น

ประวัติ

ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น

พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าพินยาอู ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์นั้นได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา

รูปแบบการก่อสร้าง

บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

พิธี

ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทาง เข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่กับดวงวันเกิดของผู้เข้าที่จะดูตาม 12 นักษัตร รอบๆพระเจดีย์ก็มีศาลเจ้าเล็กๆอยู่รายรอบ

http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง วิธีขอพรเจดีย์ชเวดากอง รูปสวยๆ+สถานที่ ...
สิงห์วัดเจดีย์ชเวดากอง. วัดเจดีย์ชเวดากอง พม่า. พระมหาเจดีย์ชเวดากองยามค่ำ ... รวมรูปท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชะเวดากอง มัณฑะเลย์ อินเล 4 วัน 4 ...
www.oceansmile.com/Phama/Chawedagong.htm

แพ็คเก็จทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน
โอเชี่ยนสไมล์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวชมเมืองพระพุทธศาสนา นมัสการมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ...
www.oceansmile.com/TourPro/MM12.htm

พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี
วันเดินทาง กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - มหาวิชยะ - สิเรียม - เจดีย์ซูเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - โชว์นาฎศิลป์พม่า - 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...
www.ezytrip.com/programme/tour/911.php

พม่า, ทัวร์พม่า, เที่ยวพม่า, เจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน,
รวมข้อมูลเที่ยวพม่า รวมโปรแกรมเที่ยว และจัดทัวร์หมู่คณะ พม่า, ย่างกุ้ง, ชเวดากอง, พุกาม, มันฑะเลย์, พระธาตุอินแขวน,
www.toursooksun.com/index.php?lay=show&ac...

เจดีย์ชเวดากอง-พม่า-ย่างกุ้ง-พระธาตุอิงแขวน-myanmar-burma-เจดีย์ช ...
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอิงแขวน นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า ...
www.programtour.com/4-days.myanmar-ingkhwen-2.html

ทัวร์พม่า แพ็คเกจทัวร์เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง ทุ่งเจดีย์ พุกาม
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า. ... เที่ยวพม่า. ย่างกุ้ง– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน 4 คืน. พม่า เป็นเมืองพุทธที่มีวัดเก่าแก่มากมาย ...
www.tourdoi.com/tour_myanmar.html

เจดีย์ชเวดากองจำลอง พม่า TaChiLek Town, one of the prominent towns ...
เจดีย์ชเวดากองจำลอง พม่า... ... เจดีย์ชเวดากองจำลอง พม่า (TaChiLek Town, one of the prominent towns of Shan State, Union of Myanmar) ...
wikimapia.org/4130976/th/เจดีย์ชเวดากองจำลอง-พม่า

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...